Preventívna medicína

Preventívna medicína Komplexné klinické vyšetrenie Vakcinácie Antiparazitárna terapia ( endo/ekto parazity ) Čipovanie a vystavenie Pet pasu Predaj veterinárnych diét ( royal canine, Hilľs, Farmina)