Dedičné očné choroby  psov

U psov sa stretávame s očnými ochoreniami , ktoré sú zaradené do systému vyšetrení dedičných očných chorôb . Do tejto kategórie patria nasledovné: 1. PPM – je normálnou súčasťou embrionálneho rastu väčšiny druhov. Táto membrána je spočiatku pevná fólia mezodermálneho tkaniva, ktorá zmizne za vytvorenia normálnych vývojových podmienok. Niekedy úplné nezmizne...

Glaukóm

Glaukóm je zvýšený vnútro očný tlak v oku. Bunky vo vnútri oka vytvárajú číru tekutinu( komorovú vodu), ktorá udržiava tvar oka a vyživuje tkanivá vo vnútri oka. Prebytočný vnútro očný mok sa vypúšťa z oka do krvného obehu cez odvodňovací aparát. Rovnováha tvorby tekutiny a drenáž je zodpovedná za udržiavanie normálneho tlaku vo...