Preventívna medicína

  • Komplexné klinické vyšetrenie
  • Vakcinácie
  • Antiparazitárna terapia ( endo/ekto parazity )
  • Čipovanie a vystavenie Pet pasu
  • Predaj veterinárnych diét ( royal canine, Hilľs, Farmina)