Dedičné očné choroby  psov

U psov sa stretávame s očnými ochoreniami , ktoré sú zaradené do systému vyšetrení dedičných očných chorôb . Do tejto kategórie patria nasledovné: 1. PPM – je normálnou súčasťou embrionálneho rastu väčšiny druhov. Táto membrána je spočiatku pevná fólia mezodermálneho tkaniva, ktorá zmizne za vytvorenia normálnych vývojových podmienok. Niekedy úplné nezmizne...