Služby

Na našom pracovisku vykonávame všeobecnú preventívnu a kuratívnu veterinárnu medicínu pre psov, mačky, fretky a drobné domáce zvieratá, rozšírenú o laboratórnu diagnostiku a chirurgiu vrátane dennej hospitalizácie. Naším cieľom je neustále skvalitňovať a rozširovať poskytované služby, k čomu v nemalej miere prispieva aj pravidelná účasť na kvalitných domácich a zahraničných seminároch a konzultácie so špecialistami prostredníctvom Veterinary Information Network. K tomuto cieľu prispieva aj rozširovanie prístrojového vybavenia.

Oftalmológia

Oftalmológia Diagnostika a terapia očných chorôb, očných viečok, spojivky, rohovky, predného a zadného segmentu oka, sietnice...

Chirurgia

A: Chirurgia oka B: Chirurgia mäkkých tkanív kastrácia a sterilizácia chirurgické odstránenie nádorov chirurgia tráviaceho...

Interná medicína

Interná medicína Diagnostika infekčných a neinfekčných vnútorných chorôb, špecializované vyšetrenia v oblasti gastroenterológie, urológie, gynekológie, endokrinológie,...

Ortopédia

Ortopédia Prevencia, diagnostika, terapia ortopedických problémov, vrátane chirurgických zákrokov

Stomatológia

Stomatológia Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom, extrakcie zubov, prevencia, poradenstvo

Preventívna medicína

Preventívna medicína Komplexné klinické vyšetrenie Vakcinácie Antiparazitárna terapia ( endo/ekto parazity ) Čipovanie a vystavenie...

Diagnostika

Diagnostika Biochemické a hematologické vyšetrenie krvi (Laboklin ) Cytologické vyšetrenie Koprologické a parazitologické vyšetrenie RTG a USG...