Interná medicína

Diagnostika infekčných a neinfekčných vnútorných chorôb, špecializované vyšetrenia
v oblasti gastroenterológie, urológie, gynekológie, endokrinológie, kardiológie,
onkológie, neurológie.