Dedičné očné choroby  psov
Posted : 0 Comment

U psov sa stretávame s očnými ochoreniami , ktoré sú zaradené do systému vyšetrení dedičných
očných chorôb . Do tejto kategórie patria nasledovné:

1. PPM

– je normálnou súčasťou embrionálneho rastu väčšiny druhov. Táto membrána je
spočiatku pevná fólia mezodermálneho tkaniva, ktorá zmizne za vytvorenia normálnych
vývojových podmienok. Niekedy úplné nezmizne a jej pramene sa pripevnia k iným
susedným častiam oka, čo spôsobí problémy s normálnym fungovaním týchto časti. Sú to
pramene pigmentovaného tkaniva, ktoré vznikajú z……dúhovky, ktoré sa pripájajú k inému
povrchu dúhovky, šošovky alebo rohovky oka.
– liečba neexistuje

 


– 4 typy – pripojenie dúhovky ( iris) k dúhovke ( iris)
– pripojenie dúhovky ( iris) na šošovku ( lens)
– pripojenie dúhovky ( iris) na rohovku ( cornea)
– voľné plávanie
– je to dedičné ochorenie, neodporúča sa ďalej takéhoto psa ďalej rozmnožovať!